• Polski
  • English

Autor:Piotr Niezgoda

Dlaczego jeśli chcesz wynająć lokal mieszkalny osobie trzeciej warto jest zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

Przede wszystkim zawarcie umowy najmu okazjonalnego powoduje, że wynajmujący posiada większe uprawnienia w stosunku do najemcy niż przy zwykłej umowie najmu lokalu mieszkalnego. Pozycja wynajmującego jest zdecydowanie silniejsza co najlepiej widoczne jest przy rozwiązywaniu umów najmu oraz usuwaniu lokatora z lokalu jeśli sam dobrowolnie nie chce się wyprowadzić. Zatem umowa najmu okazjonalnego jest na pewno […]

Czytaj dalej

Konsekwencje konkubinatu

W obecnych czasach wiele osób twierdzi, że związek małżeński to przeżytek i potocznie mówiąc nie potrzebują „papierka” aby być razem. Jednakże osoby te najczęściej nie do końca zdają sobie konsekwencje ze skutków prawnych takiego podejścia, a przede wszystkim ogromnych różnic prawnych pomiędzy małżeństwem a konkubinatem. Czym jest konkubinat, dawniej określany jako „życie na kocią łapę”, […]

Czytaj dalej

Testament. Jak w sposób ważny rozporządzić majątkiem po śmierci?

Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może zadecydować, kto ma zostać jej spadkobiercą i co stanie się z jej majątkiem po śmierci. Polskie prawo przewiduje różne rodzaje testamentów, przy czym najpopularniejsze pozostają testamenty holograficzne (własnoręczne) i notarialne, podczas gdy pozostałe – alograficzny, ustny, podróżny, wojskowy – w codziennej praktyce odgrywają nieznaczną rolę. Dla ważności […]

Czytaj dalej

Rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd wydając wyrok rozwodowy powinien orzec czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego- „kro”). Oczywiście małżonkowie mogą zgodnie zażądać aby sąd nie orzekał o winie, jednak jeśli tego nie uczynią to sąd wyda odpowiednie rozstrzygnięcie w tej kwestii. Należy zaznaczyć, iż pojęcie winy rozkładu pożycia […]

Czytaj dalej

Zachowek. Kto jest uprawniony do zachowku?

Zgodnie z polskim prawem, a dokładnie art. 991 § 1 kodeksem cywilnym (k.c.) zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych […]

Czytaj dalej

Alimenty

Dzisiejszy wpis na bloga poruszał będzie zupełnie inny temat niż poprzednie a mianowicie dochodzenie alimentów na rzecz niepełnoletniego dziecka od dalszych wstępnych. Temat ten jest jak najbardziej na czasie, gdyż tego typu sprawy zdarzają się nie raz w praktyce radców prawnych czy adwokatów. Kiedy myślimy o dochodzeniu alimentów na drodze sądowej najczęściej mamy na myśli […]

Czytaj dalej

Adwokat a radca

Dzisiejszy wpis na bloga różni się od poprzednich, gdyż nie odnosi się ściśle do danego zagadnienia prawnego, lecz ma on na celu przedstawienie osobom niezorientowanym różnic pomiędzy adwokatem a radcą prawym. Niejednokrotnie w rozmowach z klientami można zaobserwować, iż wedle ich przekonania radca prawny stanowi zupełnie inny rodzaj prawnika niż adwokat i o innym zakresie […]

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę

W kolejnym wpisie pozostajemy w szeroko pojętym temacie wypowiedzeń, lecz tym razem krótko przedstawię pewną kwestię dotyczącą całkowicie innego rodzaju wypowiedzenia, a mianowicie wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z art. 30 par. 4 ustawy kodeksu pracy w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony lub w rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana […]

Czytaj dalej

Wypowiedzenie przez najemcę umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Przed przejściem do istoty sprawy należałoby zaznaczyć, że tak jak zostało to wskazane w tytule przedmiotem niniejszego wpisu jest wypowiedzenie najmu lokalu przez najemcę (tj. osobę która bierze lokal w najem np. od jego właściciela) i dotyczy umowy zawartej na czas oznaczony (czyli np. jeden rok). Jednocześnie powyższy wpis odnosi się zarówno do lokalu mieszkalnego […]

Czytaj dalej