• Polski
  • English

Testament. Jak w sposób ważny rozporządzić majątkiem po śmierci?

Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może zadecydować, kto ma zostać jej spadkobiercą i co stanie się z jej majątkiem po śmierci. Polskie prawo przewiduje różne rodzaje testamentów, przy czym najpopularniejsze pozostają testamenty holograficzne (własnoręczne) i notarialne, podczas gdy pozostałe – alograficzny, ustny, podróżny, wojskowy – w codziennej praktyce odgrywają nieznaczną rolę. Dla ważności […]

Czytaj dalej