• Polski
  • English

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie w każdym przypadku jest ustalane indywidualnie z Klientem na początku współpracy. Jego wysokość zależy od takich czynników jak rodzaj zlecenia, złożoność sprawy, konieczny do jej prowadzenia nakład pracy, termin wykonania, jak również wartość roszczenia będąca przedmiotem sprawy.

Wynagrodzenie Kancelarii może zostać ustalone zgodnie z jedną z następujących opcji:

  • wynagrodzenie ryczałtowe (stała jednorazowa opłata za daną usługę świadczoną przez Kancelarię),
  • wynagrodzenie według stawki godzinowej (ustalona z klientem stawka za godzinę pracy prawnika mnożona jest przez ilość godzin koniecznych do wykonania danego zadania).
  • wynagrodzenie ryczałtowe połączone z wynagrodzeniem godzinowym,
  • wynagrodzenie ryczałtowe połączone z uzależnionym od wyniku sprawy tzw. wynagrodzeniem za sukces,
  • wynagrodzenie za jednorazową standardową poradę prawną (w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego).