• Polski
  • English

Prawo administracyjne

W tej niezwykle szerokiej dziedzinie jaką jest niewątpliwie prawo administracyjne, wymagającej często specjalistycznej wiedzy Kancelaria zapewnia wsparcie Klienta zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak w procesie sądowo-administracyjnym, w szczególności poprzez:

  • przygotowanie odwołań, wniosków o uchylenie i zmianę decyzji administracyjnych,
  • przygotowanie pism procesowych, w tym skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • obsługę prawną spraw prowadzonych zarówno przed organami administracji państwowej, samorządowej jak i przed sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.