• Polski
  • English

Prawo spółek handlowych

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę  prawną  dotyczącą zakładania jak i funkcjonowania spółek prawa handlowego, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. W praktyce Kancelarii występują przykładowo następujące sprawy:

  • zakładanie i likwidacja spółek,
  • dokonywanie rejestracji i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w urzędach,
  • sporządzanie protokołów, uchwał (np. zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu).