• Polski
  • English

Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Pomoc ta świadczona jest  na etapie przedsądowym, jak również obejmuje reprezentację w sprawach sądowych, a także prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji. Usługi Kancelarii dotyczą między innymi takich spraw jak:

  • przygotowywanie lub opiniowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy, a także regulaminów pracy, wynagradzania, itp.
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • wypowiedzenie/rozwiązania umowy o pracę,
  • mobbing,
  • dyskryminacja,
  • sprostowanie świadectwa pracy,
  • odszkodowanie za wypadek przy pracy, itd.