• Polski
  • English

Adwokat a radca

Dzisiejszy wpis na bloga różni się od poprzednich, gdyż nie odnosi się ściśle do danego zagadnienia prawnego, lecz ma on na celu przedstawienie osobom niezorientowanym różnic pomiędzy adwokatem a radcą prawym.

Niejednokrotnie w rozmowach z klientami można zaobserwować, iż wedle ich przekonania radca prawny stanowi zupełnie inny rodzaj prawnika niż adwokat i o innym zakresie kompetencji.

Tymczasem wraz ze zmianą przepisów kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., obrońcą w sprawach karnych może być również radca prawny (art. 82 kpk), a nie jak dotychczas tylko adwokat. Przedmiotowa zmiana uchyliła najistotniejszą różnicę z punktu widzenia potencjalnych klientów pomiędzy adwokatami a radcami prawnymi i w praktyce zrównała tym samym zakres ich kompetencji. Na marginesie warto dodać, iż jeszcze przed wejściem w życie przedmiotowej zmiany radca prawny mógł podobnie jak adwokat działać w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Niemal powszechne jeszcze przekonanie, że w sprawach karnych można skorzystać wyłącznie z usług adwokata jest nieprawdziwe.

Nierzadko również można spotkać się z opinią, iż adwokaci zajmują się głównie sprawami rodzinnymi (np. rozwody) czy spadkowymi, natomiast radcowie prawni są głównie od spraw gospodarczych. Opinia taka również nie jest zgodna z rzeczywistością. W rzeczywistości wielu radców prawnych prowadzi sprawy rodzinne czy spadkowe i odwrotnie wielu adwokatów koncentruje się głównie na obsłudze podmiotów gospodarczych. Zatem w tej materii nie ma jakiejkolwiek reguły, jak również same przepisy korporacyjne dotyczące radców prawnych czy adwokatów w jakikolwiek sposób nie różnicują ich pozycji w tym zakresie.

Podsumowując, z punktu widzenia potencjalnego klienta różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym nie są istotne, gdyż zakres usług który mogą oferować radcowie prawni i adwokaci jest tożsamy. Natomiast różnice korporacyjne np. odnoszące się co do formy w jakiej mogą wykonywać zawód adwokaci czy radcowie prawnie z punktu widzenia potencjalnego klienta nie ma większego znaczenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *