• Polski
  • English

Konsekwencje konkubinatu

W obecnych czasach wiele osób twierdzi, że związek małżeński to przeżytek i potocznie mówiąc nie potrzebują „papierka” aby być razem. Jednakże osoby te najczęściej nie do końca zdają sobie konsekwencje ze skutków prawnych takiego podejścia, a przede wszystkim ogromnych różnic prawnych pomiędzy małżeństwem a konkubinatem. Czym jest konkubinat, dawniej określany jako „życie na kocią łapę”, […]

Czytaj dalej

Testament. Jak w sposób ważny rozporządzić majątkiem po śmierci?

Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może zadecydować, kto ma zostać jej spadkobiercą i co stanie się z jej majątkiem po śmierci. Polskie prawo przewiduje różne rodzaje testamentów, przy czym najpopularniejsze pozostają testamenty holograficzne (własnoręczne) i notarialne, podczas gdy pozostałe – alograficzny, ustny, podróżny, wojskowy – w codziennej praktyce odgrywają nieznaczną rolę. Dla ważności […]

Czytaj dalej

Rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd wydając wyrok rozwodowy powinien orzec czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego- „kro”). Oczywiście małżonkowie mogą zgodnie zażądać aby sąd nie orzekał o winie, jednak jeśli tego nie uczynią to sąd wyda odpowiednie rozstrzygnięcie w tej kwestii. Należy zaznaczyć, iż pojęcie winy rozkładu pożycia […]

Czytaj dalej

Zachowek. Kto jest uprawniony do zachowku?

Zgodnie z polskim prawem, a dokładnie art. 991 § 1 kodeksem cywilnym (k.c.) zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych […]

Czytaj dalej